ANBI – OVERZICHT INFORMATIE

 Actueel beleidsplan

Download hier het beleidsplan

Download hier het beleidsplan van de voorgaande jaren:
2017-2018
2013-2016

Verslaglegging

Download hier de meest recente verslaglegging.

Download hier de verslaglegging van de voorgaande jaren:
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 20172018

Financiële verantwoording

Download hier de meest recente financiële verantwoording

Download hier de financiële verantwoording van de voorgaande jaren:
2013-2014 | 2017 | 2018

Doelbeschrijving zoals opgenomen in het kadaster:

Het als algemeen nut beogende instelling, zoals bedoeld in art. 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende regeling, bijeen brengen en in stand houden van een verzameling van voorwerpen met een historische waarde die betrekking hebben op of verband houden met de scheepsbouw en/of scheepvaart, waaronder begrepen scheepsmodellen, glasplaten, atlassen, logboeken en andere geschriften, zulks mede teneinde die voorwerpen ter beschikking te kunnen stellen
aan musea en/of anderszins in het opnbaar te kunnen tonen.

Bestuur

De heer M.F.  Smit (Voorzitter)
De heer L.J.  Smit (Penningmeester)
Mevrouw L.J.W. Smit (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur: De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Onkosten kunnen aan de bestuurders worden vergoed, maar in de praktijk gebeurt dat niet.
Beloningsbeleid medewerkers: Als hierboven.

RSIN Fiscaal nummer: 852212550
KVK nummer: 56008691