ANBI – OVERZICHT INFORMATIE

33 Actueel beleidsplan

2021 – 2025

Download hier het beleidsplan van de voorgaande jaren:
2019-2020
2017-2018
2013-2016

Verslaglegging

2020

Download hier de verslaglegging van de voorgaande jaren:
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 20172018 | 2019

Financiële verantwoording

2023

Download hier de financiële verantwoording van de voorgaande jaren:
2013-2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Doelbeschrijving zoals opgenomen in het kadaster:

Het als algemeen nut beogende instelling, zoals bedoeld in art. 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende regeling, bijeen brengen en in stand houden van een verzameling van voorwerpen met een historische waarde die betrekking hebben op of verband houden met de scheepsbouw en/of scheepvaart, waaronder begrepen scheepsmodellen, glasplaten, atlassen, logboeken en andere geschriften, zulks mede teneinde die voorwerpen ter beschikking te kunnen stellen
aan musea en/of anderszins in het opnbaar te kunnen tonen.

Bestuur

De heer M.F.  Smit (Voorzitter)
De heer L.J.  Smit (Penningmeester)
Mevrouw L.J.W. Smit (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur: De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Onkosten kunnen aan de bestuurders worden vergoed, maar in de praktijk gebeurt dat niet.
Beloningsbeleid medewerkers: Als hierboven.

RSIN Fiscaal nummer: 852212550
KVK nummer: 56008691