STICHTING CULTUURBEZIT

FAMILIE SMIT
MEER INFO

DE STICHTING

De stichting heeft als doelstelling voorwerpen met een historische waarde, die betrekking hebben op of verband houden met de scheepsbouw en/of scheepvaart, ter beschikking te kunnen stellen aan musea en/of anderzins in het openbaar te kunnen tonen.

ATLASSEN

In de zeventiende eeuw werd met grote interesse gekeken naar de nieuwe, net ontdekte werelden open. De familie Blaeu maakte luxe wereldkaarten om deze interesse te voeden.

STAMBOOMBOEK

Smit is de naam van een familie van reders, scheepsbouwers en industriëlen. Het stamboomboek vertelt hun geschiedenis en verhalen.

GLASNEGATIEVEN

De collectie glasnegatieven van de familie Smit staat compleet op de beeldbank van het Regionaal Archief Dordrecht. Op deze website vindt u een selectie.

BOUWTEKENINGEN

De stichting beschikt over ruim 1.000 technische tekeningen, in leeftijd variërend van 100 tot 150 jaar oud, voornamelijk afkomstig van de werf L. Smit & Zoon & de firma Diepeveen Lels & Smit (DLS).

ATLASSEN VAN BLAEU

In de zeventiende eeuw werd met grote interesse gekeken naar de nieuwe, net ontdekte werelden open. De familie Blaeu maakte luxe wereldkaarten om deze interesse te voeden. De atlassen van Blaeu zijn inmiddels wereldberoemd.
De stichting Cultuurbezit Familie Smit is in bezit van vijf atlassen. Deze zijn in bruikleen bij het Maritiem Museum in Rotterdam.