BOUWTEKENINGEN

De stichting beschikt over ruim 1.000 technische tekeningen, in leeftijd variërend van 100 tot 150 jaar oud, voornamelijk afkomstig van de werf L. Smit & Zoon te Kinderdijk, alsmede van de firma Diepeveen Lels & Smit (DLS), eveneens gevestigd te Kinderdijk. Een klein aantal tekeningen is afkomstig van de werf J & K Smit te Krimpen a/d Lek resp. Kinderdijk.

Alle tekeningen zijn eind 2017 geïnventariseerd met hulp van de Historische Vereniging West Alblasserwaard, die tevens heeft zorggedragen voor het catalogiseren, beschrijven en koppelen van de betreffende scheepsnamen aan de collectie glasplaten van de stichting – gefotografeerd door L.J. Smit (1865-1926) dan wel aan andere foto’s uit het archief van de Historische Vereniging. De tekeningen van DLS hebben betrekking op de constructie van stoomketels en stoommachines voor veel van de betreffende schepen.

Alle tekeningen zijn in deze recente periode ook gedigitaliseerd. Het origineel van de tekeningen zal in bruikleen aan het Maritiem Museum Rotterdam worden gegeven, die daarbij ook voor de opslag in juiste condities zal zorgdragen; dit proces is nog in gang.

Hieronder een tweetal voorbeelden van de tekeningen.