MISSIE & DOELSTELLING

Missie:
Het als algemeen nut beogende instelling bijeen brengen en in stand houden van een verzameling van voorwerpen met een historische waarde die betrekking hebben op of verband houden met de scheepsbouw en/of scheepvaart in de meest ruime zin des woords, waaronder glasplaten en atlassen. De voorwerpen zijn onder meer afkomstig uit het bezit van de Familie Smit uit Kinderijk.

Doelstelling:
De doelstelling van de stichting is om de hierboven genoemde voorwerpen ter beschikking te kunnen stellen aan musea en/of anderzins in het openbaar te kunnen tonen.

<div class="hover-wrapper"> <div class="gq-hover"> <figure class="gq-hover"><img src="https://cultuurbezitfamiliesmit.nl/wp-content/uploads/2018/02/glasnegatief2.png"> <figcaption> <a href="https://cultuurbezitfamiliesmit.nl/glasnegatieven/">GLASNEGATIEVEN</a></figcaption></figure> </div> </div>
<div class="hover-wrapper"> <div class="gq-hover"> <figure class="gq-hover"><img src="https://cultuurbezitfamiliesmit.nl/wp-content/uploads/2018/02/bouwtekening2.png"> <figcaption> <a href="https://cultuurbezitfamiliesmit.nl/bouwtekeningen/">BOUWTEKENINGEN</a></figcaption></figure> </div> </div>
<div class="hover-wrapper"> <div class="gq-hover"> <figure class="gq-hover"><img src="https://cultuurbezitfamiliesmit.nl/wp-content/uploads/2018/02/atlas2.png"> <figcaption> <a href=" https://cultuurbezitfamiliesmit.nl/atlasvanblaeu/">ATLAS VAN BLAUE</a></figcaption></figure> </div> </div>